Företaget

Nya Metallgjuteriet, här finns en gedigen erfarenhet inom olika former av gjutning och bull- och blockformning. Verksamheten sträcker sig tillbaka till 1947. Sedan 2010 har företaget drivits av VD Dennis Englund med Falkess AB.

De började som ett sandgjuteri och 1968 togs den första pressgjutningsmaskinen i bruk. Genom åren har företaget utvecklats i takt med den tekniska utvecklingen och även flyttat och byggt till lokalerna. Idag är lokalerna anpassade för att smälta 800 ton aluminiumlegeringar och 3 ton kopparlegeringar. Företaget har 16 anställda.

Nya Metallgjuteriet tar fram helhetslösningar i både korta och långa serier. Våra kunder finns i Halmstad, Halland, Sverige, i EU och utanför EU. Vi använder oss av tre tillverkningsmetoder: pressgjutning, sandgjutning/bullformning och blockformning. Nya Metallgjuteriet är ett komplett gjuteri med spetskompetens.

Miljö & kvalitet

Hela tillverkningsprocessen styrs av vårt kvalitetsledningssystem integrerat med miljöarbetet. Vi arbetar ständigt med förbättringar i verksamheten.

Vi arbetar med den bästa möjliga tekniken för att minimera miljöpåverkan. Smältning av metallerna sker med el och ventilationen renas med filter. Vi arbetar med återvinningsbara aluminiumslegeringar. Inre miljön ventileras högeffektivt och våra lokaler värms delvis upp med återvinning från vår tillverkningsprocess. Pressgjutningsmaskinerna är försedda med oljedimmsfilter.

Vi återvinner sanden i blockformningen.

Historia

 • 1947 startades Sandgjuteriet Blom & Larsson av Bertil Larsson och Emil och Henry Blom.
 • 1955 bildades ett aktiebolag. AB Nya Metallgjuteriet
 • 1968 köptes den första pressgjutningsmaskinen
 • 1969 Emil Blom går i pension och Henry har också slutat i föetaget. Bertil Larsson driver företaget vidare.
 • 1977 Sandgjutningen rationaliseras med en formautomat.
 • 1983 Frank och Anita Larsson tar över familjeföretaget.
 • 1986 Ny tillbyggnation om 900m2 samt tillstånd för att smälta upp till 225 ton aluminiumlegering och 35 ton kopparlegering.
 • 1989 installeras den första roboten.
 • 1996 Kärntillverkningen rationaliseras med ny maskin
 • 1998 Nya lokaler med nya metoder som värmebehandling och automatisk avgjutning.
 • 2001 Blockformning införs.
 • 2002 Tillbyggnation 700m2 med ny ventilation och nya produktion med pressgjutningsverktyg. Tillstånd att smälta upp till 800 ton aluminiumlegering och 3 ton kopparlegering.
 • 2004 Ny formautomat Disa Match 130.
 • 2007 Nytt affärssystem införs.
 • 2010 Falkes AB och Dennis Englund övertar verksamheten.
 • 2014 investerades det i en ny sandblandare Webac Speedmuller